ممیـّز
نرم افزار حسابداری پیمانکاری و مالی
^
خانه وبلاگ ممیّز

قرارداد پیمانکاری چه بخش هایی دارد؟

09 شهریور 139609:17بدون دیدگاه

طبق تعریف، هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد یا قرارداد محقق می‌گردد. طبق تعریف قانون مدنی ایران، «عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد». استفاده از واژه عقد بیشتر به جهت این است که قوانین ایران با فقه شیعه تطبیق داده شده و بسیاری اصطلاحات از آن استخراج شده است. در اصطلاح عمرانی و پیمانکاری به جای واژه قرارداد از واژه پیمان استفاده می شود.

عناصر تشکیل دهنده قرارداد

یک قرارداد از بخش های زیر تشکیل شده است:

1) عنوان قرارداد: باید در چند کلمه نشان دهنده کلیات قرارداد باشد. مثلاً احداث تقاطع غیر همسطح بزرگراه الف با محور ب، عنوان یک قرارداد پیمانکاری است. البته انتخاب عنوان نشان دهنده ماهیت قرارداد نیست و در هنگام اختلاف، قصد و نیت، شرایط و تعهدات طرفین قرارداد ملاک قضاوت است نه عنوان قرارداد.

2) طرفین قرارداد: طرف قرارداد کسی است که با توافق، ملزم به انجام کاری می شود. طرف قرارداد می تواند شخص حقیقی باشد یا حقوقی. معمولاً قرارداد پیمانکاری مابین کارفرما و پیمانکار منعقد می شود. پیمانکار ممکن است پیمانکار دستمزدی، پیمانکار فروش و ... باشد. در پروژه های ساختمانی، بسیاری از کارها به پیمانکاران دست دوم و یا پیمانکاران جزء (مانند سنگ کار، سیمان کار، کاشی کار و ...) واگذار می شود. در این حالت قراردادهایی مابین پیمانکار اصلی و پیمانکار جزء بسته می شود که در اینجا پیمانکار اصلی نقش کارفرما را در مقابل پیمانکار جزء خواهد داشت.

3) موضوع پیمان: موضوع قرارداد مال یا عملی است که طرفین قرارداد ملزم به تسلیم یا انجام آن باشند. مال یا عمل دارای ارزش اقتصادی است، باید در زمان قرارداد موجود و معلوم باشد(مثل قرارداد فروش یک واحد آپارتمان با متراژ و شرایط معلوم) و اگر موجود نیست باید کیفیت و کمیت آن کاملاً توصیف شود(مثل قرارداد احداث یک پروژه ساختمانی که باید حدود و ثغور، نوع و کیفیت مصالح، کیفیت اجرا و سایر مشخصات خروجی نهایی کاملاً مشخص باشد.)

4) مدت پیمان: مدت قرارداد و تاریخ شروع و پایان آن باید به صورت دقیق به حروف و عدد درج شود. ممکن است تاریخ شروع یا انجام کار با تاریخ تنظیم قرارداد متفاوت باشد، لذا بهتر است تاریخ تنظیم قرارداد نیز درج شود. در کارهای پیمانکاری و ساختمانی که معمولاً فازهای مختلفی وجود دارد، تاریخ اتمام و تحویل هر فاز باید در قرارداد درج شود. با توجه به مشکلات مالی و بودجه ای کارفرما و پیمانکار اصلی، مسائل جوّی و بارش ها، مشکلات مرتبط با معارضین تاسیساتی و ملکی، زیاد بودن فعالیت ها در پروژه و عدم تحویل به موقع فازهای قبلی توسط سایر پیمانکاران و  مشکلات دیگر، معمولاً تاخیرات و تعجیلاتی در انجام مراحل مختلف کار وجود دارد. این موارد باید در تعیین مدت قرارداد مدنظر قرار گیرد.

5) مبلغ پیمان: مبلغ قرارداد یا ثمن قرارداد ارزشی است که در برابر کالا یا خدمات انجام شده در موضوع قرارداد پرداخت می شود که باید دقیقاً و با ذکر جزئیات (تعداد پرداخت ها، شرایط پرداخت، زمان پرداخت، چک یا نقد بودن و...) ثبت شود. در پیمان های عمرانی معمولاً پرداخت های چند مرحله ای داریم به این صورت که ممکن است بخشی از مبلغ قرارداد به صورت پیش پرداخت انجام شود سپس با توجه به پیشرفت کار، پرداخت های دوره ای انجام شده و در نهایت پس از ارائه صورت وضعیت نهایی و اعمال کسورات و حسن انجام کار، تسویه نهایی انجام شود. معمولاً یک قرارداد رسمی پیمانکاری با توجه به مدت زمان پیمان، با یک یا چند فهرست بها مرتبط است و در هر صورت وضعیت عبارتی با مضمون فهرست بهای منضم به پیمان وجود دارد یعنی قیمت های آن صورت وضعیت از آن فهرست بها استخراج شده است. ضمناً در اکثر پروژه های ساختمانی و پیمانکاری مبلغ اولیه پیمان، مبلغ قطعی نیست و در طول دوره اجرای طرح با تعدیلاتی همراه خواهد بود.

6) محل تنظیم و محل اجرای موضوع قرارداد: محل تنظیم قرارداد بویژه در حل اختلافات کمک می کند. محل اجرای قرارداد در پروژه های راه سازی یا بهسازی معابر باید دقیقاً معین شود. در قراردادهای فروش باید دقیقاً محل تحویل، نصب و راه اندازی دستگاه ها و ماشین آلات مشخص باشد. (تحویل درب انبار فروشنده یا درب انبار / کارگاه خریدار و ...). در قرارداد فروش زمین، دقیقاً حدود شمال، جنوب، شرق و غرب محل مشخص می شود. بعضاً نیاز است حدود املاک مالکین و همسایه های مجاور و همچنین عوارض طبیعی مانند کوه، دره و جنگل های مجاور ملک نیز مشخص گردد.

7) شرایط و تعهدات طرفین: در قراردادهای پیمانکاری معمولاً دو دسته شرط وجود دارد:

الف) شرایط عمومی پیمان. شرایط عمومی پیمان شرایطی هستند که در تمامی قراردادهای اجرایی ساختمان بین کارفرما(صاحب کار) و پیمانکار(سازنده) وجود دارند.

ب) شرایط خصوصی پیمان. شرایط خصوصی پیمان شرایطی هستند که به وضعیت و موقعیت خاص یک پروژه بستگی دارند و ممکن است از پروژه ای به پروژه دیگر متفاوت باشند.

شرایط خصوصی پیمان نباید ناقض شرایط عمومی پیمان باشند. همچنین بدیهی است که شرایط قرارداد نباید با عرف و قانون در تضاد باشند.

8) حق فسخ و تعیین خسارات: بعضاً لازم است که به طرفین قرارداد حق فسخ و برهم زدن قرارداد داده شود تا در صورت عدم تعهد طرف مقابل حقی از طرف دوم ضایع نشود. التبه در هر پیمان ممکن است نقض پیمان هایی از سوی طرفین صورت گیرد. از طرفی فسخ قرارداد به ازای این نقض پیمان ها خسارت بارتر خواهد بود لذا در این گونه موارد جرایمی تعیین می شود و طرف دوم موظف به جبران خسارت می شود. از شایع ترین مواردی که ممکن است به فسخ یا تعیین خسارت منجر شود می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- تاخیر کارفرما در تحویل محل اجرای پروژه، مصالح ساختمانی و تجهیزات تعهد شده توسط وی.

- تاخیر کارفرما در پرداخت صورت وضعیت ها یا دستمزد پیمانکار.

• تاخیر و عدم تحویل به موقع پروژه توسط پیمانکار.

• خسارت به اموال و دارایی های کارگاه که متعلق به کارفرما یا شخص ثالث باشد توسط پیمانکار.

• اهمال و عدم دقت پیمانکار در انجام کارها که به کیفیت کار خدشه وارد نماید.

• واگذاری کار محول شده به غیر. مثلاً واگذاری پروژه به شخص ثالث به نحوی که پیمانکار اصلی همانند یک واسطه عمل نماید و درصدی از درآمد پروژه را از شخص ثالث مطالبه نماید. (البته منظور از شخص ثالث، پیمانکاران جزء مانند آرماتوربند، سیمانکار، سنگ کار و ... نیست.)

هر یک از طرفین قرارداد باید فسخ قرارداد را به صورت کتبی به طرف دیگر اطلاع داده و ظرف یک هفته جلسه ای با حضور طرفین و ناظر تشکیل شود. پس از صورت برداری از کارهای انجام شده، مصالح پای کار، ماشین آلات و تجهیزات و ... وضعیت آنها و نحوه تسویه حساب مشخص گردیده، صورت جلسه امضا و قرارداد فسخ شود. در صورت عدم حضور یکی از طرفین صورت برداری و تنظیم صورت جلسه توسط کارشناس رسمی دادگستری یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می شود.

9) مرجع حل اختلاف: ممکن است با شروع پیمان، طرفین قرارداد (در اینجا کارفرما و پیمانکار) تفسیرهای متفاوتی از بندهای قرارداد داشته باشند. قاعدتاً مراجعه به محاکم قضایی برای هر نوع اختلاف، گزینه مناسبی برای طرفین نیست لذا نیاز است که مرجعی که مورد تایید طرفین قرارداد باشد جهت حل اختلافات تعیین شود.

10) هزینه های انجام موضوع قرارداد: مسئولیت هر یک از طرفین به منظور پرداخت هزینه های قانونی شامل دفترخانه، مالیات، عوارض، بیمه، حمل و نقل، انبارداری و ... باید مشخص شود.

11) فورس ماژور (حوادث قهری): واقعه ای غیرقابل پیش بینی که طرفین نتوانند مانع از بروز آن شوند مانند سیل، زلزله، قحطی، جنگ و ... این موارد ممکن است موجب منتفی شدن موضوع قرارداد شده یا آن را به تعویق بیاندازند.

اولین کسی باشید که نظر می دهد.

دیدگاه *

نام / نام خانوادگی *

ایمیل یا شماره موبایل *

کد موجود در تصویر را بنویسید. *

نرم افزار حسابداری پیمانکاری و مالی
آدرس
تهران - ملارد - شهرک مارلیک - خیابان دکتر حسابی - روبروی ارغوان شرقی - پلاک 1332 - طبقه 2 - واحد 3
تلفن 65110016 - 021
همراه 8407248 - 0910
شنبه تا چهارشنبه (8:30 الی 17:30)
پنج شنبه (8:30 الی 13:30)
تمامی حقوق محفوظ است.
1395© momayezIT.ir
دانلود نسخه آزمایشی رایگان